Citater

“Det der lever,
 vil vi aldrig kunne vide hvad er,
 for det er det der træder frem,
 når den der kan vide det, er forsvundet”

“Livet er udefinerbart og uforståeligt
 og kan ikke røres eller forstås af tænkeevnen. 
Det er evigt ubegribeligt,
 til evig forundring. 
Og dog synes det,
 som om det kan genkende sig selv
 uden dog at være i stand til
 at forstå eller definere sig selv.
 Blot genkende, blive bevidst om sig selv 
som noget evigt ubegribeligt og forunderligt”

“Tænkeevnen definerer livet med ideer og koncepter der kommer fra fortiden, fra hukommelsen.
 Det er dødt og har intet at gøre med det der er virkeligt og levende”

“Samfundet har fyldt os med et utal af kulturelle kodninger, som vi tager for givet og tror kan definere virkeligheden.
 Det er troen på disse kodninger, som ikke kan sige noget om virkeligheden, der står i vejen for at vi kan blive vores eget unikke udtryk”

“Hvorfor bliver vi ved med at søge meningen og sandheden og stille de samme spørgsmål igen og igen? 
Måske er det fordi der ikke er nogen svar på vores spørgsmål.
 Hvis vi ser at der ikke er noget svar, falder spørgsmålet væk, men det er vi ikke interesseret i.
 For hvis spørgsmålet falder væk, så falder spørgeren også væk”

“Døden er en definition der blev genereret af ‘jeget’, da tænkeevnen fik kontrollen over mennesket.
 Det er jeget der forsvinder, når det som vi kalder døden, indtræffer.
Men kroppen dør ikke, den nedbrydes bare, og alle dens bestanddele indgår i nye livsformer. 
Intet forsvinder, og intet dør – ud over jegets fiktive identitet og virkelighed”

“Det hele er her nu, og der kan ikke mangle noget, så hvad skulle være anderledes?”

“Selve menneskehedens problem er, at vi tror at vi skal have noget tilført udefra,
 for at vi kan blive os selv, for at vi kan blive virkelige og fuldt levende.
 Ideen om at der mangler noget, gør at vi lever i en død virkelighed og ikke er i kontakt med livet.
 Først når vi opgiver hele den ide, kan vi blive os selv og erkende,
 at der aldrig nogensinde har været et andet sted at nå hen til”

“Tænkeevnen er ikke i kontakt med det der lever, det der rent faktisk eksisterer.
 Hvis vi erkender at tænkeevnens verden er fiktiv og impotent,
 vil vi også blive nødt til at erkende, at vores egen identitet er det”

“I sidste ende er selve fortolkningen af det vi kalder følelser, det der er problemet og som gør at vi lider.
 Først definerer tænkeevnen at der er en følelse, og så definerer den om følelsen er ønskelig eller uønskelig, behagelig eller ubehagelig. Vi vil have mere af de behagelige og mindre af de ubehagelige og det er derfor at vi lider”

“Først når troen på vejen og målet falder bort, kan man se at der ikke er noget som helst man kan gøre,
 fordi der ikke er noget sted at nå hen”

“Så længe der er den mindste form for identifikation med jeget,
 så længe kan kroppen ikke blive fri til at agere i overensstemmelse med, at den ikke er adskilt fra resten af livet”

“Den vi er, har ikke noget med spirituelle forklaringsmodeller at gøre,
 og ingen praksisser kan hjælpe os til at blive os selv”

“Det der er, kan vi aldrig komme i nærheden af at vide,
 fordi den vidende instans er vores tænkeevne og den kan aldrig røre noget der er levende”

“Jeget har aldrig været interesseret i at komme sig selv til livs”

“Hvis det ikke er de hellige mænd og kvinder som vi lytter til, så er det politikere, filosoffer, psykologer, mentaltrænere, coaches eller lignende som også alle fortæller os, at de kan hjælpe os til at komme et andet sted hen, som er bedre end det der er nu. Tænk hvor vi kunne komme hen, hvis de i stedet pegede på, at vi skulle lade være med at bevæge os noget sted hen – hvis de i stedet fortalte os, at vi skulle stole på os selv og ikke på dem, at vi er unikke hver især og i stand til at stå på egne ben, uden de krykker som vi i årtusinder har fået at vide, at vi har brug for”

“Problemer er ikke muligt i livet.
 Hvis de synes at eksistere, er det kun i kraft af troen på en tankekonstruktion der insisterer på dette, men uden troen på at tænkeevnen kan sige noget om livet, kan der ikke være nogle problemer. Tænkeevnens koncepter er ikke liv, det er død – døde falske koncepter fra fortiden der i sagens natur ikke kan nærme sig den evigt nye kvalitet ved livet”

“Jeget elsker bjerge, elsker at forestille sig at det bevæger sig opad på selvudviklingens bjerg, da det holder det i live og får det til at have det godt med sig selv. Det er bjergene der får det til at føle at der er et formål med livet, som det kan forstå og forfølge. Men det er alt sammen versioner af det samme, alt sammen noget der ikke har noget med livet og virkeligheden at gøre. Det er blot strategier som jeget bruger til at holde sig selv i live”

“Livet er gennemstrømmet af en ro af den simple årsag, at det ikke er i konflikt med sig selv. Hvordan skulle det kunne være det? Fravær af konflikt er fred, ro. Men det er ikke den form for ro vi forestiller os – det er bare fravær af konflikt, fravær af at skulle et andet sted hen. Men det er ikke indre stilhed, tanketomhed eller noget i den stil. Denne ro er eksplosiv, fuld af liv inklusive tanker og alt muligt andet. Det er ikke en permanent glædesfyldt og fredfyldt tilstand”

“Basalt set kommer alle spørgsmål fra tillærte ideer og de har ikke nogen svar.
 Så spørgsmålene er opstået ud af det vi har lært, ud af det vi er blevet programmeret til at tro om os selv og verden. 
Den programmering har ikke noget med virkeligheden at gøre, da den kun består af tillærte ideer – det er alt sammen dødt, mekanisk, kunstigt…”

“Når troen på tænkeevnens verdensbillede stopper, ved vi ikke længere hvad livet er for en størrelse. Livet er helt åbent, udefineret, ubeskrevet og uden den moral, sentimentalitet og alvor omkring menneskeheden og verden der var førhen. Men selvom denne form for livsanskuelse er forsvundet, vil man aldrig være i stand til at skade noget omkring sig, da det bogstaveligt talt ville være som at skade sig selv”

“Disciplin er ikke vejen til at blive sig selv, da det der lever er fraværet af den der kan disciplineres.
 Der er ikke noget at opnå i tid og rum, da du allerede er dig selv. Al eksistentiel stræben tilhører den disciplinerbares verden, som er falsk, død og destruktiv”