Om Martin

Martin Fluri

Efter mere end 25 års spirituel og eksistentiel søgen gik det i 2017 pludselig op for Martin Fluri (født 1966), at det han havde søgt efter ikke eksisterede. Det blev åbenlyst for ham, at livet er helt og komplet præcist som det er, og at det ikke giver mening at søge efter noget. Samtidig med at hans søgen stoppede, sluttede oplevelsen af at være adskilt fra livet også.

Med erkendelsen af at den enlightenment, frihed, fred og meningsfylde han havde søgt efter bare var en tankeskabt fantasi og at der i virkeligheden ikke manglede noget, ændrede livet sig drastisk. Langt størstedelen af hans behov var udsprunget fra hans oplevelse af, at livet var mangelfuldt og ukomplet. Da denne oplevelse ikke længere var der, faldt de fleste af hans behov nu væk og livet blev ovenud simpelt.

Selv om det medførte drastiske forandringer i hans liv, ser Martin ikke det der skete, som værende vigtigere eller mere betydningsfuld end alt andet der sker i livet. Livet er evigt nyt og omskifteligt. Det skift han undergik er blot en del af livets udfoldelse, som ikke har mere relevans eller mening end alt andet der udfolder sig.

Det liv der gik forud for dette skift, var ifølge Martin irrelevant for at det kunne finde sted. Alle de ting han havde gjort for at komme adskillelsen til livs, havde for ham at se intet at gøre med at det skete. Tværtimod insisterer han på, at alt det vi gør for at opnå et sådant skift, er med til at forhindre at det kan ske.

Martin Fluri er sociolog af uddannelse med speciale i internationale udviklingsstudier. Han har arbejdet for FNs Udviklingsprogram i Kenya, Dansk Røde Kors, været ungerådgiver og haft sin egen virksomhed hvor han arbejdede med at introducere og udbrede design- og miljøkonceptet Cradle to Cradle i Danmark. Han er berejst og har tilbragt mange år i udlandet: Latinamerika, Afrika, Asien og Europa.

Sideløbende med hans arbejde og rejser har det dog siden 1991 været hans søgen efter frihed, enlightenment og livets sande natur der har haft førsteprioritet i hans liv. Han har fordybet sig i et bredt udsnit af spirituelle praksisser og traditioner og var desuden i over 10 år engageret i det han selv i dag betegner som en new age-kult.

Alt dette fik en brat afslutning i 2017 med erkendelsen af at de mål han havde søgt efter ikke havde noget hold i virkeligheden. Efterfølgende blev han en ‘anti-lærer’, en kompromisløs fortaler for at der ikke er noget vi skal lære eller forstå og at vores eksistentielle problemer kun eksisterer i vores fantasi.